Dotacje

Dotacja na kapitał obrotowy dla

JARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

 

Pomoc w formie dotacji w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19

 

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 2 miesięcy

 

Wartość projektu: 183 758,88 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: Projekt finansowany w 100% z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy