Dotacje

Dotacja na kapitał obrotowy dla

JARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Pomoc w formie dotacji w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 2 miesięcy

Wartość projektu: 183 758,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: Projekt finansowany w 100% z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP

 

Celem projektu  jest wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie nowej technologii produkcji w celu wprowadzenia na rynek nowych i udoskonalonych produktów oraz usług tj.:

 • nowa innowacyjna przemysłowa brama garażowa JARMEX,
 • udoskonalony komplet systemu ogrodzeniowego ozdobnego JARMEX (przęsło 10 szt., furtka 1 szt. brama 1 szt.) oraz
 • nowa usługa montażu i serwisu przemysłowej bramy garażowej JARMEX.

Wartość projektu wynosi  2 482 729,17 PLN, wkład funduszy Europejskich: 910 065,55 PLN

Chętnie korzystamy z dostępnych na rynku rozwiązań, wspierających rozwój naszej firmy

 

Jednym z większych przedsięwzięć, w którym w ostatnim czasie wzięliśmy udział jest projekt „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Jarmex Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Stawiając czoła rosnącym wymaganiom rynkowym zmodernizowaliśmy park maszynowy oraz udoskonaliliśmy techniki produkcyjne!

Park maszynowy Jarmex został wzbogacony o:

 • 3 stanowiska spawalnicze wraz z półautomatem spawalniczym
 • stanowisko spawalnicze mobilne wraz z dwoma półautomatami spawalniczymi
 • instalację gazową doprowadzającą gazy techniczne na stanowiska spawalnicze wraz z wentylacją mechaniczną
 • regały i pojemniki wysokiego składowania
 • piłę tarczową CNC do cięcia profili w cyklu automatycznym
 • piłę tarczową do cięcia paneli segmentowych w sposób wzdłużny i poprzeczny
 • dwugłowicowe zrobotyzowane stanowisko spawalnicze CNC

Całkowita wartość projektu wynosi 2 482 729,17 PLN, a kwota dofinansowania z EFRR: 910 065,55 PLN 


Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych, obejmujących opracowanie nowej technologii produkcji, w celu wprowadzenia na rynek nowych i udoskonalonych produktów oraz usług tj.:

 • Nowa innowacyjna przemysłowa brama garażowa JARMEX
 • Udoskonalony komplet systemu ogrodzeniowego ozdobnego
 • Nowa usługa montażu i serwisu przemysłowej bramy garażowej


Nieustanne inwestowanie w ludzi i bogaty park maszynowy to duża część sukcesu firmy. Stawiamy na najwyższą jakość, którą możemy osiągnąć jedynie dzięki systematycznemu rozwojowi na każdej płaszczyźnie.