Warunki techniczne

OBJAŚNIENIA
** Zmiana standardowych wymiarów systemu ogrodzeniowego wg indywidualnej wyceny dla Klienta. Wszystkie inne rozmiary i wzory asortymentowe systemów podmurówkowych prefabrykowanych do indywidualnej kalkulacji.
*** Asortyment według indywidualnej wyceny dla klienta.
Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).


FIRMA JARMEX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za montaż systemów ogrodzeniowych niezgodny z technologią, wykonywany we własnym zakresie przez klientów indywidualnych i hurtowych.
Bramy dwuskrzydłowe oraz furtki FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp.k. standardowo są otwierane do wewnątrz na posesję. Na życzenie Zamawiającego jesteśmy wstanie wykonać bramę/furtkę otwieraną na zewnątrz. Przy czym następuje to przy pełnej świadomości zamawiającego. Zlecający bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje mogące wyniknąć ze zmiany kierunku otwierania bramy/furtki.


Cynkowanie
Jakość - PN-EN ISO 1461
Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN - EN ISO – 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania”, która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999.


Co daje nam norma:
• Określa czym jest cynkowanie ogniowe - „Cynkowanie ogniowe jest formowaniem powłoki cynku i / lub stopów cynk-żelazo na produktach żelaznych i stalowych poprzez zanurzenie przygotowanej stali lub żeliwa w stopionym cynku”.

• Określa grubość powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-EN ISO 1461).

• Określa grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego z odwirowaniem.

• Określenie grubości powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-EN ISO 1461).

• Określenie grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego z odwirowaniem.

Najważniejsze uwagi dotyczące powierzchni elementów i konstrukcji ocynkowanych (powłoki cynkowej):
• powierzchnia powłoki musi być wykonana w sposób ciągły;

• dopuszczalne jest występowanie nadlewów cynku w miejscach wycieku cynku do wartości 0,5%;

• powierzchnia ocynkowanego elementu musi być pozbawiona dużych i ostrych nadlewów cynku w postaci wiszących sopli;

• większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu (P);

• w przypadku gdy element lub konstrukcja przeznaczona do cynkowania ogniowego wykonana jest z różnych rodzajów stali (niejednorodna struktura powierzchni zewnętrznej, różnice w składzie chemicznym) powłoka cynkowa po ocynkowaniu może w znacznym stopniu być zróżnicowania na jednym elemencie lub konstrukcji (mieć różny wygląd i różną grubość);

• przy przedmiotach niewłaściwie skonstruowanych pod względem przygotowania do cynkowania ogniowego, może dojść do występowania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu trawienia, które tworzą brązowo - rdzawe zacieki na powłoce cynkowej;

• tzw. „biała rdza” (biała korozja) na powłoce cynkowej nie stanowi usterki i nie stanowi tym samym podstawy do reklamacji. W tym przypadku ważne jest prawidłowe przechowywanie „świeżo” ocynkowanych elementów (zadaszona konstrukcja, która zapewni ochronę przed deszczem, śniegiem, gromadzeniem wilgoci na „świeżo” ocynkowanych elementach);

• w profilach zimno formowanych wystąpić mogą zgrubienia powłoki w postaci pasków;

• Zakładowe świadectwo jakości zgodnie z postanowieniami normy PN - EN ISO - 1461 każdy wykonawca powłoki cynkowej, zawsze kiedy jest to wymagane przez zleceniodawcę, powinien wystawić świadectwo wykonania powłoki zgodnie z normą.