Przeznaczenie, zasady użytkowania, transportu i konserwacji produktów marki jarmex

1. Produkt taki jak Bramy/Furtki przeznaczony jest do wykorzystania przy stałych ogrodzeniach obiektów/posesji
prywatnych oraz użyteczności publicznej, m.in. szkoły, lotniska, zakłady produkcyjne, obiekty sportowe. Produkt taki, jak
panele ogrodzeniowe z oczkami, zgrzewany z drutu stalowego, stosuje się do ogrodzenia obiektów/posesji prywatnych,
użyteczności publicznej, tj. szkoły, lotniska, zakłady produkcyjne, obiekty sportowe. System ogrodzeniowy składa się z
panela, słupka 60x40mm i obejm montażowych.

2. Produkt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Bramy i furtki należy zamykać przy użyciu normalnej siły rąk (bram, furtek nie wolno zamykać z użyciem nadmiernej siły –
nie wolno ”trzaskać”).

4. Na bramy, furtki oraz system ogrodzeniowy nie wolno wieszać żadnych przedmiotów.

5. Produkty Jarmex sp. z o.o. sp.k. należy do czasu montażu przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (wulkanizacja folii pod wpływem
temperatury).

6. Na czas transportu realizowanego przez zewnętrzną firmę spedycyjną lub własnym środkiem transportu Zamawiającego
kierowca zobowiązany jest do:
a) odpowiedniego zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem się,
b) pięcia pasami transportowymi ładunku w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniu ładunku. Jednocześnie samo
spięcie ładunku nie może stanowić bezpośredniego zagrożenia uszkodzenia ładunku.

7. Rozładunek towaru przy odbiorze zamówienia leży po stronie kupującego.

8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek paczek, palet, przedmiotów itp. na ładunku firmy Jarmex. Sp. z o.o. sp. k..

9. Zabrania się stosowania środków żrących do konserwacji/mycia produktów Jarmex sp. z o.o. sp.k..

10. Na obiektach sportowych Producent wymaga montażu tzw. "łapaczy piłek" w celu uniknięcia uszkodzenia mechanicznego ogrodzenia.

11. Podłączenia automatyki do ogrodzeń może wykonać jedynie wykwalifikowany elektryk.